Startsida         | 

Wergeland  Henrik, 1808-45, norsk författare och journalist. W. bedrev omfattande studier i teologi, historia och botanik vid universitet, och hans verksamhet präglas av mångsidighet och idérikedom. Hans lyriska produktion finns samlad i Digte. Første Ring (1829), Digte. Anden Ring (1833) och i Poesier (1838). Större verk som Skabelsen, Mennesket og Messias (1830) anknyter till äldre genremönster. I hans poesi intar naturlyriken en central ställning, och utgångspunkten kan också vara konstverk som i Jan van Huysums Blomsterstykke (1840). Kopplingen till upplysningen och liberalismen är tydlig i hans författarskap. En journalistisk och folkupplysande insats gjorde han bl.a. genom häftespublikationen For Almuen (1830-39) och som redaktör för Folkebladet (1831-33) och Statsborgeren (1835-37). Liberal är W. också i sina inlägg för judarnas sak i Norge. I Om norsk Sprogreformation (1835) argumenterade han för en norsk språklig identitet. W. var bror till Camilla Collett.

Källa:© Nationalencyklopedin 2004