Startsida         | 
Liten historik, präster i Åre, kyrkor i Åreförsamling
Kort historik,  kyrkor och präster i  Åre församling


Handöls kapell