Startsida         | Upp

Invigd: 1806
   
   
   
Handöls Kapell

        


Bildkällor: Vykort; färgbilder: Stefan HolmgrenF.o.m. 1750-talets senare del ansvarade en särskild lappräst i Undersåker för religionsvården bland lapparna i södra och västra jämtland. Det innebar, att han årligen kallade lapparna till sammankomster, vid vilka han undervisade och förhörde i kristendomskunskap, verkställde kyrkliga förrättningar och höll erforderlig räfst.

Som svar till en tidigare fråga från domkapitlet skriver pastor lapponum, Lars Erik Festin (d.ä.) i en särskild bilaga till sin ämbetsberättelse 1794 om alla fördelar som finns med ett kapell i Handöl. "Vägarna till Åre och Undersåker är för farliga", börjar han argumentationen. "Där ligga flera watten och ådalar, som höst och wår giöra deras, d.v.s. lapparnas, framkomst beswärlig, och wid stora snöwintrar äfwen farlig".  När är kapellet färdigt att tas i bruk?  Vissa källor säger 1799 andra 1802 eller 1804.  Även om exakt år inte med säkerhet kan fastställas är det mycket troligt att kapellet stått färdigt något av åren kring 1800, att det varit i bruk åtminstone f.o.m. året 1804 men att invigningen ägt rum först året 1806
Textkälla: Handöls Lappkapell; Lars Thomasson

Läs mer 

  Tidigare Handöls lappkapell invigdes 1806 och byggdes som det framgår av gamla namnet med samerna i åtanke. Kapellet var emellertid också avsett för byarna Handöl och Bunnerviken, likaså för de säsongsarbetare som bearbetade täljstenen under vintrarna.
Byfolket byggde kapellets väggar och tak medan fjällallmogen, och samerna stod för inredningen. Kapellet renoverades senast till 200-årsjubileet, och en liten naturnära kyrkogård omger kapellet.

Textkälla: Åre församlings webb