Startsida         | Upp

Invigd: 1894 av kontr. prost W. G. Norrman
Arkitekt: Gustaf E. N. Pettersson
   
   
Duveds Kyrka 

   

 
                                      Gravkapellet
 

Bildkällor: Vykort, färgbilder: Stefan Holmgren


Tex
   Den 29 oktober 1886 var ritningarna till kyrkan klara och även godkända av Kungl. Maj:t. På våren 1888 den 2 april, var alla hinder övervunna, alla problemlösta

   Kyrkobygget kom igång på alvar först hösten 1891. Tre år senare, på midsommardagen, invigdes den nya kyrkan av prosten W. G. Norrman i Undersåker.
 

   År 1984 fick Duveds kyrka ett tillskott i det lilla gravkapell, som byggdes mellan kyrkan och sockenstugan.

Läs mer

 Textkälla: Duveds kyrka, Marta Järnfeldt-Carlsson.

     Initiativet till den nya kyrkan togs 1861 men det skulle dröja nästan 30 år innan den nya kyrkan skulle invigas. Huvudorsaken till dröjsmålet var oenighet om var kyrkan skulle byggas, men oenighet fanns även när det gällde arkitektur och ekonomi.
    År 1881 fattade kyrkostämman beslutet att den nya kyrkan byggas på gästgivare Hans Olofssons ägor, skattehemmanet No 1 i Hamre, Åre socken, ca 10 km väster om den gamla kyrkan. På tomten skulle det uppföras: Kyrka, sockenstuga och stall.