Startsida         | Upp

  1100-tals kyrka
   
   
   
Åre Gamla Kyrka

       

 

Bildkällor: VykortUnder slutet av 1800-talet och början av 1900-talet fick den gamla kyrkan förfalla. Medan man samlade pengar till och planerade den nya kyrkan lades inga onödiga utgifter ner på den gamla, förutom att ett nytt skiffertak ersatte det gamla av bräder år 1912. Ögonvittnen kan berätta att kyrkan stod så öppen och ovårdad att kreaturen sökte skydd i den under oväder vid början av detta sekel.

Den nya kyrkan i Duved invigdes 1894 och flera av den gamla kyrkans inventarier flyttades dit, bl.a. klockorna, vilka ännu finns kvar i nya kyrkan. Inte förrän 1925 hade man samlat så mycket intresse och pengar att den gamla kyrkan kunde restaureras. Det skedde efter starka påtryckningar från bygdens folk och med frivilligt insamlade och skänkta medel. Det utseende kyrkan då fick kvarstår idag. Många gamla inventarier återfördes från nya kyrkan och många nya inventarier skänktes av Årebor, t.ex. de två nya klockorna av Pehr Wikström och Andrew Peterson.

Textkälla:'Åre Gamla Kyrka; Britt Wisth

 

 

 


Kyrkan i Åre byggdes i slutet av 1100-talet eller tidigt 1200-tal, dateringen är osäker, i den lilla by som nu kallas Åre. Ett par gårdar, det var allt. Men genom Åredalen gick den stora pilgrimsleden mellan Uppsala och Nidaros och platsen vid det väldiga bergets fot intill den breda älven var god. Dessutom hade kung Olav Haraldsen - S:t Olav - bevisligen varit där. Den lilla stenkyrkan helgades åt honom.

Under 1700-talet fick kyrkan sitt nuvarande utseende, utbyggd och med rikare interiör men fortfarande en liten grå, vacker stenkyrka. För övrigt den enda medeltida kyrkan i den svenska fjällvärlden.

Källa: Åreförsamlings hemsida.