Startsida          | Upp

 

Präster i Undersåkers församling som också arbetade i Åre.   

Källa: Leornad Bygdéns Härnöshands Stifts Herdaminne.

1. Herr Pawal i Wndisaker [1428-30]

2. Daniel Niilsson [1468]

3. Herr Silfasth i Wndisaker [1480-talet?]

4. Herr Mattz, kyrkiopræst i Vndersåker [senast 1493]

                                               5. Herr Anund [omkr. 1493-1530]

6. Måns (Mogens) Karlsson (Blix) (1532-66)

7. Laurentius Magni (Larens Månsson) Blix (1566-1611),

8. Hans Christenssen (1613-35)

9. Adamus Wilhelmi Klangundius (1636-62)

10. Petrus Nicolai Berghemius (1663-77)

11. Petrus Andreæ Sundius (1680-1705)

12. Petrus Petri Sundius (1707-14)

13. Johannes (Hans) Hammarberg (1715-19)

14. Mag. Olof Svanholm (1720-23)

15. Nicolaus Jacobi Åmann (1725-39)

16. Jonas Sellin (1741-66)

17. Mag. Sven Hellström (1766-82)

18. Mag. Jahan (Hans) Söderberg (1783-1817)

19. Mag. Johan Olof Arbman (1818-21)

20. Mag. Pehr Lagergren (1821-33)

21. Isak Byström (1835-62)

22. Erik Norrman (1865-78)

23. Olof Wilhelm Gustaf Norrman (1880-1902)

24. Anders Emil Lindeman (1904-17)

 

                    KOMMINISTRAR

1. Herr Nils i Undersåker [1526]

2. Laurentius Magni Blix [1558-66]

3. Andreas Nicolai [1572-89]

4. Mag. Mogens Lauritzen Blix (1612-17)

5. Matthias Olai [1624-52]

6. Olaus Erici Alsenius [1652-53]

7. Ericus Petri (1647-61)

8. Michael Petri Udd (1661-67)

9. Petrus Er. Gestrinius (1669-74)

10. Nicolaus Joh. Sundell (1676-92)

11. Petrus Johannis Skoug (1692-95)

12. Olaus Johannis Bremming (1697-1711)

13. Petrus Sundin (1712-13)

14. Johan Agerberg (1714-40)

15. Olof And. Westberg (1742-50)

16. Mag. Salomon Åman (1752-56)

17. Jonas Sellgren (1757-70)

18. Erik Ljungberg (1770-81)

19. Bengt Engmark (utn. 1781)

20. Anders Borgström (1783-91)

21. Lars Erik Festin s:r (1794-1828)

22. Lars Erik Festin j:r (1830-39)

23. Jöns Gerdlund (1841-80)

K.M:t förordnade genom resolution av den 20 jan. 1871 att efter Jöns Gerdlunds avgång, Undersåkers sacellani skulle delas i tvenne komministraturer med bostad för en i Åre, en i Kall.

Komministrar i Åre:

1. Bengt Bergman (1883-91)

2. Nils Gustaf Beskow (1894-99)

3. Sven August Stenqvist (1900-21)

 

Källa: Leornad Bygdéns Härnöshands Stifts Herdaminne. 

ÅRE utbrutet 1925 från Undersåker till eget pastorat.

Källa:   Utdrag ur Matrikel utgiven av Härnösands stift herdaminneskommitté - Härnösands stift 1904-1994 - präster och pastorat

KYRKOHERDE

Hjalmar Edström

1925 - 1934

Gunnar Berg 

1935 - 1945

Percy Hallencreutz

1946 - 1971

John Mårtén

1971 - 1987

Sixten Klemetz  

1978 - 1992

       

    

KOMMINISTER

Sven Stenqvist

1900 - 1921

Viktor Järnefors

1922 - 1923 (tf)

Ivan Forsberg

1924 - 1924 (tf)

 

KYRKOADJUNKT

Carl-Filip Ullner

1938 - 1942

Lars Lövsund

1942 - 1948

Ragnar Mellgren

1948

Anders Jonsson 

1949 - 1951

Baltzar Eriksson

1951 - 1954

John Mårtén

1954 - 1960

Karl-Axel Nordlund

1962 - 1964

Göte Gustavsson

1970 - 1972

Lennart Lindén

1973 - 1978

Klas Palm

1978 - 1979

Gunilla Magnusson-Jansson

1979 - 1981

Ulf Scheike   

1982 - 1984

Anders Borgström

1985 - 1988

Källa:   Utdrag ur Matrikel utgiven av Härnösands stift herdaminneskommitté - Härnösands stift 1904-1994 - präster och pastorat