Startsida         |
Posthistoria i västra Jämtland
 

Svenska Postverket grundades av Axel Oxenstierna år 1636.

Jämtlands första, och på den tiden, Norrlands enda Innlandspostkontor, inrättades på Frösön något av åren 1644-48. Frössjöskantz är upptaget i 1668 års posttaxa, den första som upprättades efter 1645.

1718 inrättades ett postkontor vid Dufwe skans. Postmästare var Nils P. Höileman och posten gick till Eda skans i Värmland. En posttur tog ca 8 - 10 dagar. Postkontoret i Duved skans indrogs 1719 eller 1720.

I slutet av 1800-talet fanns tre olika typer av postanstalter:
1) Postkontor, med full befogenhet, 2) Postexpeditioner där rörelsen hade mindre omfattning, 3) Poststationer, i regel inrymda i järnvägsstationer och underställda kontor eller expeditioner.

Tryckta källor: Erik Lindgren: Något om posten vid Norrländska tvärbanan Sundsvall-Storlien  Posthistorisk. Utgiven av postmuseum.  Nils Sune Lehman: Posten i jämtland under 350 år. Skalstugan: en historik av Holger Wichman och Gert Nylander