Startsida         | Upp

 Posten i Storlien 

Den postalhistoriska tiden för Storlien började på samma sätt som för flertalet stationer på sträckan mellan Trångsviken och Storlien enligt den tidtabell som gällde från tågstarten den 17 oktober 1881.

Från början fick stationsföreståndaren i Storlien 300 Kr i årsarvode för postsysslan, men det höjdes från 1886 till 600 kr "så länge utländska pakets tullbehandling åligger poststationsföreståndaren". Bland de som hade denna uppgift fanns stationsinspektorerna Carl Gustaf Fridman och Johan Walfrid Sörman samt som vikarie under en period 1:e stationsskrivaren E Leykauf.  I oktober 1909 tillträdde Gustav Adam Rudolf Ehrengranat.

Post och järnväg skildes åt förhållandevis sent och den 1 mars 1958 antogs Rut Gurli Ström till föreståndare för lantpoststationen intill järnvägsstationen efter sex års tjänstgöring i Hålland.
Källor: E
rik Lindgren: Något om posten vid Norrländska tvärbanan Sundsvall-Storlien  Posthistorisk skrivelse 27 (november 1996) Utgiven av Postmuseum.
Nils Sune Lehman: Posten i jämtland under 350 år.