Startsida         | Upp

 Posten i Enafors I Enafors fick från tågstarten den 17 oktober 1881 stationsbefälet ta ansvar för posten. Bland dessa fanns från 1892 Anders Jonsson Löfgren och under en vakans 1896 A Granath. Vi möter dessa män som poststationsföreståndare även på andra stationer utmed linjen eller vid andra statliga järnvägar. Några år efter Johan Albert Larsson, som tillträdde i juni 1896 tog Adam Birger Carlsson vid, följd 1908 av Sigurd Helmer Wetterqvist och i november 1914 av C G Fosséus. Även i Enafors varade samarbete mellan post och järnväg länge.

Poststationen drogs in den 15 maj 1971.

Källor:
E
rik Lindgren: Något om posten vid Norrländska tvärbanan Sundsvall-Storlien  Posthistorisk skrivelse 27 (november 1996) Utgiven av Postmuseum.
Nils Sune Lehman: Posten i jämtland under 350 år.