Startsida         | Upp

 Posten i ÅnnÅnn var också en av de stationer som vid tågstarten den 17 oktober 1881 fick postservice. För denna svarade från 1893 August Johansson, följd 1903 av Johannes Damech Eugén Hedrén och från 1910 Carl Alfred Svensson, Johan Magnus Holmgren 1916 - 1918 efter ett vakansinhopp på några månader av Ernst Frithiof Widengren.

Samarbetet mellan post och järnväg fortsatte till poststationens avveckling med september månads utgång 1972.

Källor:
E
rik Lindgren: Något om posten vid Norrländska tvärbanan Sundsvall-Storlien  Posthistorisk skrivelse 27 (november 1996) Utgiven av Postmuseum.
Nils Sune Lehman: Posten i jämtland under 350 år.