Startsida         | Upp

 Posten i GevsjönKort tid efter tågstarten på den västligaste delen av järnvägen öppnades en järnvägspoststation i Gevsjön med 1883 års ingång. Stationsföreståndaren Per Gustaf Bodin blev ansvarig för postsysslan. Bland de följande föreståndarna fanns Johan Erik Jonsson, Oscar Adrian Christiernin, Johan Magnus Holmgren 1912 - 1916, Olof Albert Sandlin och från 1917 Johannes Svensson.

Poststationen drogs in vid tidtabellskiftet i maj 1961. 

 

Källor:
E
rik Lindgren: Något om posten vid Norrländska tvärbanan Sundsvall-Storlien  Posthistorisk skrivelse 27 (november 1996) Utgiven av Postmuseum.
Nils Sune Lehman: Posten i jämtland under 350 år.