Startsida         | Upp

 Posten i BjörnängeEn lantpoststation öppnades i Björnänge den 1 juni 1908 på ca 50 meters avstånd från hållplatsen. Bland dess föreståndare fanns från den 1 april 1948 Maj Gunvor Aune. Poststationen avvecklades med april månads utgång 1969 och hushållen fick betjäning genom lantbrevbärare från Åre.  

 

Källor:
E
rik Lindgren: Något om posten vid Norrländska tvärbanan Sundsvall-Storlien  Posthistorisk skrivelse 27 (november 1996) Utgiven av Postmuseum.
Nils Sune Lehman: Posten i jämtland under 350 år.