Startsida         | Upp

 Posten i Duved1865 öppnade en lantpoststation i Duved. Föreståndare blev tullförvaltare Nils Rudolf Lidman. Bland hans efterträdare fanns tulluppsyningsmannen E J Åslund, hemmansägare Lars Olofsson och handlaren Nils Bergström.

Den 1 oktober 1882 ersattes den stationen med ett förvaltningspostkontor i stället för det som hade funnits i Åre sedan april 1852, och till postmästare utnämndes Edvard Olof Strömvall.

Från och med maj 1886 fanns en förenad post- och järnvägsstation i Duved med bl.a. Jöns Lundqvist, Carl Möllersten och Mattias Nyqvist som föreståndare

Post och järnväg var i Duved förenade ännu 1946. Skilsmässan inträffade först med 1952 års ingång, då Maj Britt Nilsdotter blev föreståndare.

Källor:
E
rik Lindgren: Något om posten vid Norrländska tvärbanan Sundsvall-Storlien  Posthistorisk skrivelse 27 (november 1996) Utgiven av Postmuseum.
Nils Sune Lehman: Posten i jämtland under 350 år.