Startsida         | Upp

 Posten i Åre  I Tege by i Åre socken öppnades ett postkontor den 1 april 1852. Postkontoret fick socknens namn. Kontoret förvaltades från starten av Erik Vilhelm Björkebaum. En tid efter hans död, den 7 november 1880, flyttades posten till järnvägsstationen där stationsinspektör Fredrik Albert Wettergren blev chef för både post- och järnvägsstationen. Detta skedde i oktober 1881 när järnvägsdelen Trångsviken - Storlien öppnades för allmän trafik, och tågen som trafikerade linjen, två per dag, medförde bemannad postkupé.

Wettergren förblev Åre trogen under hela sin yrkestid. Efter hans avgång den 30 juni 1910 uppehölls befattningen länge av vikarier tills stationsinspektör A. M. Heribert Åhlund utnämndes och kunde tillträda den 17 november 1916.

Utvecklingen tvingade fram skilsmässa och den 1 april 1931 upphöjdes poststationen till postexpedition med Margit Katarina Strandberg som chef.

Källor:
E
rik Lindgren: Något om posten vid Norrländska tvärbanan Sundsvall-Storlien  Posthistorisk skrivelse 27 (november 1996) Utgiven av Postmuseum.
Nils Sune Lehman: Posten i jämtland under 350 år.