Startsida         | Upp

 Värädspostkongressen 1924 gästar Åre Världspostkongressen i Stockholm öppnades av Kung Gustav V den 4:e juli 1924 och avslutades 28 augusti samma år.  Drygt 180 personer från 80 länder deltog. Kongressen organiserades under ledning av generalpostdirektör Julius Juhlin. Man anordnade bl.a. en egen upplysningsbyrå, inrättade en särskild postanstalt och gav ut en daglig tidning på franska. I denna gavs, förutom information om kongressen och de olika utskottens sammanträden, också korta resuméer över de viktigaste dagsnyheterna. Man ordnade utflykter för deltagarna i Stockholms skärgård och på Mälaren samt en större utflykt med extratåg till bl.a. Jämtland och Dalarna.  Den 25 - 26 juli 1924 gästade kongressen Åre.   

 

Källor:
Svenska dagbladets årsbok 1924
E
rik Lindgren: Något om posten vid Norrländska tvärbanan Sundsvall-Storlien  Posthistorisk skrivelse 27 (november 1996) Utgiven av Postmuséum.
Nils Sune Lehman: Posten i jämtland under 350 år.


         
 Ture Marcus hälsar        Samling vid torget
        
 Färd till Tännforsen       Vid Tännforsen
        
 Gruppbild vid Grand     Artikel i SvD i juni 1924

Bildkälla: Postmuseum