Startsida         |
Järnvägs- och Posthistoria i västra JämtlandSvenska Postverket grundades av Axel Oxenstierna år 1636.

Jämtlands första, och på den tiden, Norrlands enda Innlandspostkontor, inrättades på Frösön något av åren 1644-48. Frössjöskantz är upptaget i 1668 års posttaxa, den första som upprättades efter 1645.

1718 inrättades ett postkontor vid Dufwe skans. Postmästare var Nils P. Höileman och posten gick till Eda skans i Värmland. En posttur tog ca 8 - 10 dagar.

Postkontoret i Duved skans indrogs 1719 eller 1720.
I slutet av 1800-talet fanns tre olika typer av postanstalter:
1) Postkontor, med full befogenhet, 2) Postexpeditioner där rörelsen hade mindre omfattning, 3) Poststationer, i regel inrymda i järnvägsstationer och underställda kontor eller expeditioner.

Läs mer här
Järnvägs- och Posthistoria har mycket gemensamt när det gäller västra jämtland. I samband med att järnvägstrafiken mellan Trångsviken och Storlien öppnades för allmänheten i oktober 1881 öppnades också ett antal helt nya poststationer i de nya, ibland inte helt färdiga, stationshusen.

Se kungörelse här.

Postkontoret i Åre som funnits sedan 1852 blev ”degraderat” till Poststation när järnvägstrafiken började 1881. En liknande situation inträffade i Duved.

Nya poststationer som öppnades i oktober 1881 var bl.a. Trångsviken, Mörsil, Järpen, Undersåker, Ånn, Ebafors och Storlien, och ytterligare något år senare även Gevsjön.
Tågtrafiken på Tvärbanan mellan Östersund och Storlien öppnades i etapper. Först öppnades sträckan Trångsviken – Storlien, 17 oktober 1881. 12 december samma år blev delen Trångsviken – Nälden klar. Hela bandelen Östersund – Storlien öppnades och invigdes av Kung Oskar II 22 juli 1882.

Läs mer om stationerna.


Källor om posten:
E
rik Lindgren: Något om posten vid Norrländska tvärbanan Sundsvall-Storlien
 Posthistorisk skrivelse 27 (november 1996) Utgiven av Postmuséum.
Nils Sune Lehman: Posten i jämtland under 350 år.