Startsida         | Upp
Stationschefer vid SJ  & Post          Under åren
C. G. Brinck 1881 - 1885
C. Fridman 1885 - 1896
J. Sörman 1896 - 1909
G. A. Ehrengranat 1909 - 1920
S. Nordling 1920 - 1924
C. Håhl 1924 - 1929
N. Bergman 1929 - 1935
   
   
   
   
   
 
Järnvägsstationen byggdes under åren 1881 - 1882 och inrymde lokaler för både post och järnväg. .
Namn med röd text markerar att personen  var chef både för post- och järnvägsstationen. Vagnhallen byggdes ca. 1 år senare.
  
Storliens post- och järnvägsstation
                                

 Den postalhistoriska tiden för Storlien började på samma sätt som för flertalet stationer på sträckan mellan Trångsviken och Storlien enligt den tidtabell som gällde från tågstarten den 17 oktober 1881.

Från början fick stationsföreståndaren i Storlien 300 Kr i årsarvode för postsysslan, men det höjdes från 1886 till 600 kr "så länge utländska pakets tullbehandling åligger poststationsföreståndaren". Bland de som hade denna uppgift fanns stationsinspektorerna Carl Gustaf Fridman och Johan Walfrid Sörman samt som vikarie under en period 1:e stationsskrivaren E Leykauf.  I oktober 1909 tillträdde Gustav Adam Rudolf Ehrengranat.

Post och järnväg skildes åt förhållandevis sent och den 1 mars 1958 antogs Rut Gurli Ström till föreståndare för lantpoststationen intill järnvägsstationen efter sex års tjänstgöring i Hålland.

 

  Bildkälla: JLM