Startsida         | Upp
Stationschefer vid SJ  & Post          Under åren
B. Sebell 1881 - 1884
E. Holm 1884 - 1886
Johan Pettersson 1887 - 1888
Nils Pettersson 1888 - 1891
A. Löfgren 1892 - 1896
J. Larsson 1896 - 1902
A. B. Carlsson 1902 - 1907
H. Wetterqvis 1908 - 1914
K. Forséus 1914 - 1923
 
Järnvägsstationen byggdes under åren 1881 - 1882 och inrymde lokaler för både post och järnväg. .
Namn med röd text markerar att personen  var chef både för post- och järnvägsstationen.
  
Enafors post- och järnvägsstation
                                

 

 I Enafors fick från tågstarten den 17 oktober 1881 stationsbefälet ta ansvar för posten. Bland dessa fanns från 1892 Anders Jonsson Löfgren och under en vakans 1896 A Granath. Vi möter dessa män som poststationsföreståndare även på andra stationer utmed linjen eller vid andra statliga järnvägar. Några år efter Johan Albert Larsson, som tillträdde i juni 1896 tog Adam Birger Carlsson vid, följd 1908 av Sigurd Helmer Wetterqvist och i november 1914 av C G Fosséus. Även i Enafors varade samarbete mellan post och järnväg länge.

Poststationen drogs in den 15 maj 1971.

 

  Bildkälla: Järnvägsmuseum.