Startsida         | Upp
Stationschefer vid SJ  & Post          Under åren
Carl Otto Karlsson 1881- 1886
Jöns Lundqvist 1886 - 1893
August Johansson 1893 - 1902
J. Hedrén 1902 - 1909
C. A. Svensson 1910 - 1915
J. Magnus Holmgren 1916 - 1918
   
   
 
Järnvägsstationen byggdes under åren 1881 - 1882 och inrymde lokaler för både post och järnväg. .
Namn med röd text markerar att personen  var chef både för post- och järnvägsstationen.
  
Ånns  post- och järnvägsstation
                                

 

Ånn var också en av de stationer som vid tågstarten den 17 oktober 1881 fick postservice. För denna svarade från 1893 August Johansson, följd 1903 av Johannes Damech Eugén Hedrén och från 1910 Carl Alfred Svensson, Johan Magnus Holmgren 1916 - 1918 efter ett vakansinhopp på några månader av Ernst Frithiof Widengren. Samarbetet mellan post och järnväg fortsatte till poststationens avveckling med september månads utgång 1972.