Startsida         | Upp
Stationschefer vid SJ  & Post          Under åren
P. G. Bodin 1893 - 1902
J. E. Jonsson      1903 - 1907
O. A. Christiernin 1908 - 1911
J. Magnus Holmgren 1912 - 1916
Johannes Svensson 1917 - 1923
   
 
Järnvägsstationen byggdes 1891 och inrymde lokaler för både post och järnväg. .
Namn med röd text markerar att personen  var chef både för post- och järnvägsstationen. En hållplats fanns från 1882.

  
Gevsjöns post- och järnvägsstation
                                

 

Kort tid efter tågstarten på den västligaste delen av järnvägen öppnades en järnvägspoststation i Gevsjön med 1893 års ingång. Stationsföreståndaren Per Gustaf Bodin blev ansvarig för postsysslan. Bland de följande föreståndarna fanns Johan Erik Jonsson, Oscar Adrian Christiernin, Johan Magnus Holmgren 1912 - 1916, Olof Albert Sandlin och från 1917 Johannes Svensson.

 Poststationen drogs in i maj 1961. 
  
 

  Bildkälla: Järnvägsnuseum