Startsida         | Upp
Stationschefer vid SJ  & Post          Under åren
G.W. Erdtman 1881 - 1886
T.A. Grahn 1886 - 1893
J. Lundqvist 1893 - 1901
K. A. Möllersten 1901 - 1905
M. Nyqvist 1905 - 1915
J. E. Eliasson 1915 - 1920
C. O. Käll 1920 - 1923
K. G. Forsius 1923 - 1928
J. Magnus Holmgren 1928 - 1929
J. V. Bergström 1929 - 1935
   
   
 
Järnvägsstationen byggdes under åren 1881 - 1882 och inrymde lokaler för både post och järnväg. .
Namn med röd text markerar att personen  var chef både för post- och järnvägsstationen.
  
Duveds post- och järnvägsstation
                                

1865 öppnade en lantpoststation i Duved. Föreståndare blev tullförvaltare Nils Rudolf Lidman. Bland hans efterträdare fanns tulluppsyningsmannen E J Åslund, hemmansägare Lars Olofsson och handlaren Nils Bergström.

Den 1 oktober 1882 ersattes den stationen med ett förvaltningspostkontor i stället för det som hade funnits i Åre sedan april 1852, och till postmästare utnämndes Edvard Olof Strömvall.

Från och med maj 1886 fanns en förenad post- och järnvägsstation i Duved med bl.a. Jöns Lundqvist, Carl Möllersten och Mattias Nyqvist som föreståndare.

Post och järnväg var i Duved förenade ännu 1946. Delningen inträffade först vid årsskiftet 1951/1952,  då Maj Britt Nilsdotter blev föreståndare.

Läs mer om posten i Duved här.

   

Bildkälla: JLM, vykort