Startsida         | Upp
Stationschefer vid SJ  & Post          Under åren
Fredrik Albert Wettergren 1881 - 1910
Leopold Hård af Segerstad 1910 - 1916
A. M. Heribert Åhlund 1916 - 1945
A. Paulinus (Linus) Haglund 1945 - 1950
Harald Lindström 1950 - 1956
Sixten Holmgren 1956 - 1973
 
Järnvägsstationen byggdes under åren 1881 - 1882 och inrymde lokaler för både post och järnväg. Namn med röd text markerar att personen  var chef både för post- och  järnvägsstationen.
  
Åre post- och järnvägsstation
                                

 
I Tege by i Åre socken öppnades ett postkontor den 1 april 1852. Post­kontoret fick socknens namn. Kontoret förvaltades från starten av Erik Vilhelm Björkebaum. En tid efter hans död, den 7 november 1880, flyttades posten till järnvägsstationen där stationsinspektör Fredrik Albert Wettergren blev chef för både post- och järnvägsstationen. Detta skedde i oktober 1881 när järnvägsdelen Trångsviken - Storlien öppnades för allmän trafik, och tågen som trafikerade linjen, två per dag, medförde bemannad postkupé.

Wettergren förblev Åre trogen under hela sin yrkestid. Efter hans avgång den 30 juni 1910 uppehölls befattningen länge av vikarier tills stationsinspektör A. M. Heribert Åhlund utnämndes och kunde tillträda den 17 november 1916.

Utvecklingen tvingade fram en delning av post och järnväg  och den 1 april 1931 upphöjdes poststationen till postexpedition med Margit Katarina Strandberg som chef.

      
Troligen före 1888.       Mellan 1888-1897.

      Erik Wilhelm Björkebaum
1892, mannen med    
paraply är                   
Riksdagsman
Gunnar Eriksson
Bildkällor: JLM, J.D