Startsida         | Upp
         Platsvakter Under åren
Vivvi Wede 1925 -
   
 
   
 
 
 
Björnänge hållplats byggdes 1892
  
Björnänge post- och hållplats
                                

 

En lantpoststation öppnades i Björnänge den 1 juni 1908 på ca 50 meters avstånd från hållplatsen. Bland dess föreståndare fanns från den 1 april 1948 Maj Gunvor Aune. Poststationen avvecklades med april månads utgång 1969 och hushållen fick betjäning genom lantbrevbärare från Åre.