Startsida         | Upp
Hotell och Pensionat i Storlien

 

 Storlien var i slutet på 1870-talet inte mer än en fäbod. Någon annan bebyggelse fanns inte i grannskapet och det var långt till närmaste väg. Fäboden ägdes sedan 1877 av familjen Selander - "JM och Karin Selander", enligt fastighetsregistret - en norsk köpmansläkt från Trondheim. Av hävd hade handölsbönderna brukat hela fjällområdet till myrslåtter och hjortronplockning.  I samband med järnvägens framdragande genom Åredalen i slutet av 1870-talet förändrades också Storlien. I ödemarken på 600 meters nivå, byggdes en järnvägsstation kring, vilken ett samhälle utvecklade sig. 1883 hade befolkningen vuxit till 21 personer och enligt 1890 års folkräkning fanns 84 personer skrivna på platsen Storlien blev snart känt i hela norden genom doktorn Ernst Westerlund och hans idéer om friskluftsterapin. Westerlund har själv berättat, att han i början av 1880-talet var ute och sökte en lämplig plats för en höglandskurort, dit svenska läkare kunde sända patienter som behövde vila och frisk, stärkande luft. Storlien blev till sist den plats han bestämde sig för även om Duved också funnits med i planeringen

Källa: Landskap Jaktvillor & Kurhotell; Marta Järnfeldt-Carlsson