Startsida         | Upp

I bruk: 1890-talet
Beställare:
Arkitekt:  
Byggmästare:  
Järnvägshotellet

   
     
   Bildkällor: Vykort Hotellet drevs i början av 1900-talet av Fru Karin Larsson Wettergren, gift med stinsen i Åre, Albert Wettergren.


Ur  STF:S Vilo och Kurorter i Sverige 1917.

Järnvägshotellet. Öppet året om. Rum fr. 2 kr. Rum i privatbostäder ombesörjes även. Pens. 6:50, endast mat 4:50 pr. dag. Tillfälle till varma bad. Förfrågningar ställas till Järnvägshotellet Storlien.