Startsida         | Upp

I bruk: 1927
Beställare:
Arkitekt:  
Byggmästare:  
Högfjället

  
     
Bildkällor: VykortFriherrinnan Louise Falkenbergs donation till Föreningen för skidlöpningens främjande i Sverige har nu verkställts i det att friherrinnan Falkenberg överlämnat till föreningen dels sina aktier i aktiebolaget Storliens Högfjäll, dels sin fordran hos bolaget jämte de inteckningar, som utgjort säkerhet för nämnda fordran.

I avseende på Högfjällspensionatets skötsel uttalar friherrinnan Falkenberg den förhoppningen, att Storlien liksom hittills skall bli platsen för sunt friluftsliv och sport utan sådana avarter, att utövarnas hälsa och rekreation äventyras.

Textkälla SvD 17/12 1927