Startsida         | Upp

I bruk: 1899
Beställare: Johannes och Karin Mölner
Arkitekt: Christian Andersson, Björnänge
Byggmästare: Christian Andersson
Mölners Hotell
Ur STF:s Vilo och kurorter i Sverige 1917.
Enafors turisthotell (554 m.ö.h) rekreationsort invid Enafors järnvägsstation i västra Jämtlands fjälltrakter. Utgångspunkt för färder till Sylarna, Snasahögarna (1.462 m.ö.h),(väg ordnad av STF) och Handölsforsarna 5 km, (70 m höga), vilka nås genom motorbåt (0:75, returbiljett 1:25) och rodd å Enaälven (forellfiske). Lappmässa i Handöls lappkapell söndagen den 22 juli. Säsong 15 juni - 15 sept. (därjämte öppet under påsken). Rum 1 - 1:75, mat 5, pens 6-7 kr. pr dag. Elektriskt ljus. Piano. Utmärkt skidterräng, lämpligaste utgångspunkt för skidturer i fjällen. Bröstsjuka mottages ej. Läkarintyg torde medhavas. Rikstel. Upplysningar och prospekt genom Turisthotellet Enafors eller STF:s byrå.

  
 Annons i Jämtlands-Posten 21/6 1923

 
  

   
Bildkällor: VykortEnafors turisthotell uppfördes år 1899 efter ritningar av byggmästare Christian Andersson. Ägarna Johannes och Karin Mölner bedrev både jordbruk och hotellverksamhet, vilket var mycket vanligt under turismens genombrottstid kring förra sekelskiftet. Gårdens äldre huvudbyggnad utnyttjades vid behov som hotellannex.  Turisthotellet övertogs efter makarna Mölners död av dottern Erika, som drev det fram till 1974. Idag är byggnaden fritidsbostad. Någon hotellverksamhet bedrivs inte längre i det gamla turisthotellet.


Textkälla: Länsstyrelsen Jämtlands län