Startsida         | Upp

I bruk:  
Beställare:
Arkitekt:  
Byggmästare:  
Pensionat Tännforsen

  
   Annons i Jämtlands-Posten 21/6 1923

 
Bildkällor: Vykort
 Ur  STF:s skrift Vilo och kurorter i Sverige 1917
 
 Pensionat Tännforsen, invid Duveds järnvägsstation. Öppet året om.     10 rum 1:50 - 3:50 kr., mat 3:75 Kr., pens (minst 2 dagar) 5:50 - 6:50 kr. per dag. Rum anskaffas i grannskapet. Tillfälle till sportfiske. Skjutsar till Tännforsen