Startsida         | Upp

I bruk:  
Beställare:
Arkitekt:  
Byggmästare:  
Björnänge Gård

  
     
Bildkällor: Vykort dels en stor ladugård där djuren bodde i källarvåningen och gästerna i resten. I mangårdsbyggnaden var det ännu fler rum och en stor matsal samt dansgolv.
Björnänge Gård var ett exklusivt boende för Åres så kallade "luftgäster" och många kända personer, författare och sångare hade Björnänge Gård som sitt årligen återkommande semesterparadis.

Runt 1950 så brann hela gården ned i två omgångar och verksamheten stoppades. Det enda som blev kvar är härbret som utgör köksdelen av uthyrningsstugan. Gården stod i princip tom i många år tills den började byggas upp igen i slutet på 1970. Mangårdsbyggnaden på gården som den är i dag är en kopia på det stora hotellet fast i mindre skala.

 
Textkälla: Björnänge Gård Hemsida , år 2006.

 
Björnänge Gård är en av de äldsta jordbruksfastigheterna i Åredalen. De tidigaste uppteckningarna är från 1600-1601 års skatteregister då Anders Olsen bodde här. Då hette fastigheten Björnänge No.1.
Sedan 1720 har dock gården funnits i samma släkt i rakt nedstigande led och nu ägs den av familjen Wiklander.

År 1937 byggdes ett pensionat med namnet Björnänge Gård. Det var dels ett stort annex med 26 modernt inredda rum jämte flera duschrum, badrum och torkrum,