Startsida         | Upp

I bruk:  
Beställare:  
Arkitekt:  
Byggmästare:  
Hotell Björneborg.
 


       
  Annons i tidningen IDUN 1901
 
 

Bildkällor: Vykort

Kristina Hansson, Köpte Hotell Björneborg 1909 och drev fram till sin död 1928.

Kristina Hansson hade tidigare startat Åres första hotell, Hotell Åreskutan 1895. Hos sålde Hotell Åreskutan 1904.

Ur STF:s Hvilo och kurorter i Sverige 1917

Hotell & Pensionat Björneborg, invid Björnänge anhalt. Naturskön omnejd. Öppet hela året. 6 rum å hotellet 1:50 Kr. samt i närliggande bondgårdar 0:75 - 1:50 kr. per dag. Mat å hotellet 4 Kr. per dag. Förfrågningar besvaras av fröken Kristina Hansson, Björnänge. Rikstel. 2.