Startsida         | Upp
Restauranger, Hotell och Pensionat i Åre

   

Ur STF:s Hvilo och kurorter i Sverige 1906

Åre, turist- och rekreations ort vid liknämnda station i västra jämtland i den
mellan Åreskutan och Renfjället djupt nedskurna dalgången; i storslagen natur med fjäll,
skogar, sjöar och ängar. Bestigning af Åreskutan, varifrån praktfull fjärrsyn öfver blånande snöfjäll.
Blandat fjäll och skogsklimat. Från Stationsplanen (378 m.ö.h.) höja sig omgifvande höjder terrassformigt.
Präktiga skidbackar.