Startsida         | Upp

I bruk: 1910
Beställare: Josefina Fresk
Arkitekt: Per Östlund, Sundsvall
Byggmästare: Mårten Olsson, Totten, Åre
Fresks Pensionat.
Ur STF:s Hvilo och Kurorter i Sverige 1917.
Fresks Pensionat. Dominerande läge (ca 465 m.ö.h) vid Tottvägen och anhalt å bergbanan. Öppet året om. 16 rum, därav en del med inbyggd balkong åt söder och vidsträckt utsikt över Åredalen. Sällskapsrum, piano. Pensionatet erbjuder något av ett privat hems lugn; moderna bekvämligheter: värmeledning, elektriskt ljus, badrum. Dietisk kost efter läkarens ordination. Pens. 7:50 - 9:50 kr. pr dag. Post och telegrafadr. Fresks Åre. Rikstel. Åre 5. Prospekt å S.T.F:s byrå.
  
 
   Bildkällor: Vykort

Aktiebolaget Fresks Pensionat köper mark  i Åre 1909 och 1910 står pensionatet klart.

1922 köper Thyra Roland pensionatet av bolaget.

Pensionatet totalförstörs vid en brand 1973.