Startsida         | Upp

I bruk: 1899 (restaurang)
1929 (hotell)
Beställare: Stins  Albert Wettergren (restaurang)
Thyra Roland (hotell)
Arkitekt: Troligen monteringsfärdigt hus (rest.)
Per Österlund (hotell)
Byggmästare: Okänd
Tottens sommarrestaurang & Hotell Tottgården

Ur STF:s Hvilo och Kurorter i Sverige 1917.
Restaurang Totten, på en sandplatå (ca 460 m.ö.h) ca. ¼ tim. från järnvägsstationen. Bergbanan kan användas. Avstigning vid dess anhaltstation med samma namn. Härifrån är vägen horisontal fram till restaurangen. Öppen 1 juni - 30 sept. Moderata matpriser, om möjligt 4kr. pr dag. Pens vid minst 3 dagars vistelse. Rum i närliggande gårdar och villor. Förfrågningar besvaras av restaurang Totten, Åre. Rikst. 14.

  
 

   
Bildkällor: Vykort  Albert Wettergren uppförde Restaurang Totten 1899. Åre var vi den tiden fortfarande en utpräglad sommarturistort och många sommargäster hyrde rum i gårdarna i Tottens by och närhet till en restaurang uppskattades mycket.

Efter Albert Wettergrens död 1920 övertog Fröken Thyra Roland rörelsen. Hon hade då arbetat som servitris och kassörska på restaurangen i många år.

1928 revs restaurangen för att ge plats åt en större byggnad, ett pensionat/hotell som fick namnet Tottgården och stod färdig 1929.  Fröken Roland hade några år tidigare köpt Fresks Pensionat.


Fredrik Albert Wettergren, född 1845 i Simonstorp, Linköping, död 1920.

Thyra Sofia Roland, född 1875 i Yllestad, död 1964