Startsida         | Upp

I bruk:  
Beställare:
Arkitekt:  
Byggmästare:  
Hotell Granlunda

  
  

   
Bildkällor: Vykort 
 Hotellet drevs av Margareta Svärd. (f. Andersson)

 Hotellet blev senare en del av Stockholms barnkoloni.

Muntlig källa:  Ingeborg Wallram, april 2007