Startsida         | Upp
Storulvåstugan

               
         
 

1897
Efter tillkomsten av den nya stationen i Sylarna blev den gamla hyddan överflödig. STFs styrelse överlät den därför till godsägaren H Santesson, som hade jakträtt i trakten, såsom jakthydda mot att han åtog sig att uppfö­ra en liknande hydda vid vandringsstigen mellan Handöl och Sylarna. STF lämnade ett bidrag av 90 kronor därtill.

Denna lilla byggnad - den första i Storulvån uppfördes på Storulvåns södra strand nära utflödet i Handölan och bestod av ett rum med fyra väggfasta britsar, två bänkar, fönsterbord och kamin. I årsskriften för 1898 rapporteras, att
""hon är enkel och anspråkslös och erbjuder inga bekvämligheter, uteslutande avsedd som hon är till vilostation på färden till Sylhyddan, vilken tager en tid av åtta timmar från Handöl".

Textkälla: STF publ. nr. 2751