Stenvalvsbro vid Asån.
 När Sverige och Norge blev union 1814 blev det viktigt med goda vägförbindelser mellan de två länderna. En av dessa mellanriksvägar kallades Karl Johansvägen efter den svenske kungen Karl IV Johan. Vägen hade tidigare mest använts under vinterhalvåret. Sommartid bestod den mest av en smal stig och klövjeväg.Mellanåren 1815- 1822 byggdes vägen av soldater från Jämtlands regemente. Under åren 1817 och 1818 fick civila arbete med att hugga skog och köra fram timmer till kavelbroar.

Det dröjde fram till 1835 innan hela vägen kunde invigas. Då kom Kungen, Karl Johan, och han var missnöjd. Vägen var inte alls lika bra som han hade velat se den. Ganska omgående började man därför förbättringar längs vägen. Det var under den här tiden träbroarna byttes ut mot hållbara och stabila broar i sten.

De flesta broarna byggdes under perioden 1845 - 1865. Längs den fem mil långa sträckan känner man till 24 stenvalvsbroar varav 21 på den svenska sidan. 

Byggarna gjorde ett gott hantverk. Av fjällskiffer byggde de broar som än idag håller för tung trafik och klarar det tidvis hårda klimatet med glans.

Textkälla: Vägskylt vid Asån.

 

 

 

   Startsida         | Till kartan